Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Mötet med det heliga

Psalmbok

Nästan varje dag firas någon typ av andakt eller gudstjänst i Ersta kyrka.

På söndagar firas högmässa.

Kören, orgeltonerna, psalmsången, liturgin, predikan och nattvarden är olika uttryck i mötet mellan Gud och människa.

Det går också att komma in i kyrkan och tända ett ljus vid ljusbäraren och i stillhet ha sin en egen andakt. Oavsett ålder, kön eller sinnestämning är gudstjänsterna alltid öppna för alla.
Välkommen till de olika gudstjänsterna i Ersta kyrka!

| Fler

Kontakt

Ersta kyrka
Box 4619
116 91 Stockholm

Besöksadress
Erstagatan 1 inne på gården

Telefon 08-714 61 00

Öpettider
Vardagar mellan 08:00-16:00
Lördagar och söndagar i samband med förrättning,
konsert och gudstjänst