Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vård på väg – bidra till en livsviktig sjukvårdsbil

Tänk dig att du är svårt sjuk och att du har levt utanför det vanliga samhället så länge att du inte längre vet hur du gör för att få vård. Så är det för många människor som lever i hemlöshet. Ersta Pelarbackens mobila team hjälper dem. En hjälp som är svår att få av någon annan. 

För att kunna göra mer och nå fler behöver de en ny specialinredd skåpbil.

Du kan hjälpa till!

Hederspris till Ersta Vändpunkten

Centralförbundet för socialt arbete delar varje år ut en hedersutmärkelse till någon person eller organisation som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet. Till 2017 års hedersstipendiat har Ersta Vändpunkten utsetts, med följande motivering

Positivt besked för Ersta Nya Sjukhus

Nu har domen i Mark- och miljödomstolen kommit gällande de överklaganden som gjorts mot detaljplanen för Ersta Nya sjukhus. Domstolen avvisar samtliga överklaganden. 

Läs hela nyheten här

  • Sjukvård

    Ersta sjukhus är Sveriges största non-profitsjukhus för planerad vård.

  • Äldreomsorg

    Vår äldreomsorg månar om att tillsammans med den äldre skapa ett meningsfullt vardagsliv, så att den som är hos oss kan åldras i trygghet.

  • Stöd i livet

    Vi driver verksamheter som hjälper och stödjer människor i utsatta livssituationer.

Nyheter

Fler nyheter från Ersta diakoni