Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Varmt tack till alla er som gav en julgåva!

Förra årets julinsamling gick till Ersta Vändpunkten som arbetar med att ge anhöriga till personer med drog- och alkoholberoende kunskap, stöd och hjälp. De yngsta deltagarna är så små som fyra år, de äldsta är mor- och farföräldrar. Tack vare er generositet samlade vi in 600 000 kronor. Det är ett viktigt tillskott för en verksamhet som är beroende av bidrag och gåvor och det innebär att vi kan fortsätta stärka barn i familjer med missbruk och ge dem verktyg för att klara av en svår vardag. 

Varmt tack till er givare för ert engagemang!

Ersta Hannahemmet i Råcksta erbjuder hemstjänst

Vård- och omsorgboendet Ersta Hannahemmet öppnade för drygt ett år sedan och erbjuder nu även hemtjänst till boende i närområdet.

Välkommen på vårt informationsmöte 11 januari kl. 14.00.

Läs mer

Ersta diakoni blir starkare och når utanför Stockholm med förvärvet av HSB Omsorg

Förvärvet stärker Ersta diakonis ställning som en av landets ledande idéburna organisationer inom vård och omsorg. Hemtjänsten blir ett viktigt komplement till Ersta diakonis nuvarande verksamhet.

Läs mer

 • Sjukvård

  Ersta sjukhus är Sveriges största non-profitsjukhus för planerad vård.

 • Äldreomsorg

  Vår äldreomsorg månar om att tillsammans med den äldre skapa ett meningsfullt vardagsliv, så att den som är hos oss kan åldras i trygghet.

 • Stöd i livet

  Vi driver verksamheter som hjälper och stödjer människor i utsatta livssituationer.

 • Ersta sjukhus i Nationella patientenkäten
  ssk och patient

  Årets nationella patientenkät visar resultatet av patienternas upplevelse av Ersta sjukhus somatiska öppen- och slutenvård. I patientenkäten toppar sjukhuset i alla dimensioner inom specialiserad sjukvård, jämfört med sjukhus i övriga riket och Stockholm i genomsnitt. Läs mer

Nyheter


Fler nyheter från Ersta diakoni