Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och non-profit. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor
i utsatta livssituationer.

Ersta diakoni blir starkare och når utanför Stockholm med förvärvet av HSB Omsorg

Förvärvet stärker Ersta diakonis ställning som en av landets ledande idéburna organisationer inom vård och omsorg. Hemtjänsten blir ett viktigt komplement till Ersta diakonis nuvarande verksamhet.

Läs mer

Stöd barn i familjer med missbruk

En av de farligaste miljöer som ett barn kan vistas i är en familj där en eller båda föräldrar har ett allvarligt drog- eller alkoholberoende. Årets julinsamling går till Ersta Vändpunkten. Här får barnen stöd och hjälp.

Länkpil till julkampanjen 2015. För företag

Länkpil till julkampanjen 2015. För privatpersoner

Forskning inom kirurgisk behandling av sjuklig fetma

Fetma är ett stort hälsoproblem som ökar i hela västvärlden. I Sverige har under de senaste 25 åren ökningen av fetma fyrfaldigats från ca 5 % till mer än 20 %. På Ersta sjukhus kirurgiklinik finns en fetmakirurgisk enhet som volymmässigt är en av de största i Norra Europa med ca 600 operationer årligen vilket möjliggör patientnära forskning. 
Läs mer

Samverkan för äldres munhälsa

Ett professionsövergripande handlingsprogram för bland annat  Sveriges kommuner och landsting har nyligen presenterats för att öka kunskapen om äldres munhälsa, samordna insatser och informera äldre tidigt. Läs det och om hur Ersta äldreomsorg arbetar här. 

 • Sjukvård

  Ersta sjukhus är Sveriges största non-profitsjukhus för planerad vård.

 • Äldreomsorg

  Vår äldreomsorg månar om att tillsammans med den äldre skapa ett meningsfullt vardagsliv, så att den som är hos oss kan åldras i trygghet.

 • Stöd i livet

  Vi driver verksamheter som hjälper och stödjer människor i utsatta livssituationer.

 • Ersta sjukhus i Nationella patientenkäten
  ssk och patient

  Årets nationella patientenkät visar resultatet av patienternas upplevelse av Ersta sjukhus somatiska öppen- och slutenvård. I patientenkäten toppar sjukhuset i alla dimensioner inom specialiserad sjukvård, jämfört med sjukhus i övriga riket och Stockholm i genomsnitt. Läs mer

Nyheter

Fler nyheter från Ersta diakoni