Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Välkommen till Ersta sjukhus

För dig som vårdgivare

Ersta sjukhus är ett icke vinstdrivande sjukhus som bedriver högkvalitativ och specialiserad sjukvård. Här kombinerar vi den bästa tänkbara sjukvården med ett bemötande som får varje patient att känna sig sedd. Välkommen att remittera dina patienter till oss.

Här kan du som remittent läsa om vad Ersta sjukhus erbjuder och hur du går tillväga för att remittera patienter till oss. Reglerna för remisser skiljer sig åt mellan de olika mottagningarna på Ersta Sjukhus. Se vad som gäller under varje enskild flik.

Mottagningsinformation finner du i vänsterkolumn.

Skriv ut