Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vårdcentralen för hemlösa

Distriktssjukvård, psykiatrisk öppenvård, beroendevård samt tand- och fotvård – Pelarbacken är en mottagning där hemlösa personer kan få vård för många besvär och sjukdomar.

Mottagningen är till för dig som bor på härbärge eller på lågtröskelboende. Bland de 25 personer som arbetar här finns sjuksköterskor, specialistläkare inom allmänmedicin, psykiatri och beroendevård, samt psykolog, fotvårdsspecialist, tandläkare och tandhygienist. Vi erbjuder även gynekologi- och barnmorskehjälp via vår grannverksamhet Mikamottagningen.

Mobil verksamhet

Vi vet att det inte är lätt för alla att ta sig till Pelarbacken. Därför har vi ett mobilt team av sjukvårdspersonal som arbetar utanför mottagningen. Ofta befinner sig det mobila teamet där flera vårdbehövande kan mötas, som dag- och natthärbärgen, men vi rycker även ut på begäran. Det mobila teamet ger vård för medicinska, psykiatriska och beroenderelaterade problem.

Kostnadsfri vård

Pelarbacken har vårdavtal med Stockholms läns landsting och vården vi erbjuder är för det mesta kostnadsfri. Ingen patientavgift tas ut och även återbesök är kostnadsfria, men för läkemedel gäller högkostnadsskyddet. Hos vår tandläkare är den första undersökningen gratis men om du behöver fortsatt behandling gäller vanlig taxa eller kostnadsförslag. Många av våra patienter kan söka försörjningsstöd och bidrag hos socialtjänsten för att täcka läkemedels- och tandvårdskostnader.

Samarbete med socialtjänsten

Pelarbacken arbetar nästan alltid i nära kontakt med kommunernas socialtjänst men om patienten inte vill ha det så finns möjlighet till sekretess.

Våra patienter är som regel folkbokförda i Stockholms läns landsting. Om du är skriven i ett annat landsting men vistas i Stockholms län kan vi också ta emot dig.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus

Pelarbacken

Postadress
Box 4619

116 91 Stockholm

Besöksadress
Pelarbacken
Östgötagatan 10

Ring oss
Växel 08-714 68 00

Skriv till oss

Mottagningstider på Pelarbacken

Måndag klockan 08.00-17.00
Tisdag klockan 08.00-13.00
Onsdag-fredag klockan 08.00-17.00

Helgdagar och röda dagar: Stängt

Drop-in-tider utan tidsbokning (obs! Ingen drop-in till tandvården)
Måndag klockan 09.00-11.00 och 13.00-15.00
Tisdag klockan 09.00-11.00
Onsdag-fredag klockan 09.00-11.00 och 13.00-15.00

Mottagningstider för tandvården
Måndag klockan 09.00-16.00
Tisdag klockan 09.00-12.00 
Onsdag klockan 09.00-16.00
Torsdag klockan 09.00-16.00
Fredag klockan 09.00-16.00 

Kontakt
Telefon 08-714 68 04  
Telefontider Måndag-fredag klockan 08.00-11.00 

Mottagningstider för vårt mobila team
Måndag klockan 08.00-21.00
Tisdag klockan 08.00-13.00 och 16.30-21.00
Onsdag klockan 08.00-21.00
Torsdag klockan 08.00-21.00
Fredag klockan 08.00-17.00

Verksamhetschef för Pelarbacken
Gunnar Fors
Telefon 08-714 68 14
E-post 

Cheftandläkare
Med dr Patricia De Palma
Telefon 08-524 88 129
E-post 

Information till remittenter
Vi tar gärna emot remisser via remissystemet Take Care. Ni kan även skicka remisser via post till vår medicinska sekreterare Eva Bergqvist som är Pelarbackens kontaktperson för remittenter:

Ersta sjukhus/Pelarbacken
Eva Bergqvist
Box 4619
116 91 Stockholm

Om ni vill faxa in remisserna är numret 08-714 68 20.

Tänk på att fråga patienten om vi får dela information med remittenten eller om sekretess ska råda. Detta gäller även remittenter från socialtjänsten.