Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta fastigheter

Vi vårdar Erstas kulturbärande byggnader och mark. En arkitektonisk tidsresa från artonhundrafemtital via nittonhundrafemtital och sjuttital till idag.

 • Förvaltning

  Vi förvaltar och utvecklar Ersta diakonis fastighetsbestånd.

 • Drift och service

  I de underjordiska bergrummen pumpar värme, vatten och el i ett osynligt flöde.

 • Säkerhet, miljö och kvalitet

  Genom ett ständigt kvalitets och miljöarbete säkerställer vi trygghet för människor i våra byggnader, återväxt av mark och hållbar yttre miljö.

 • Felanmälan

  Här kan du som hyresgäst göra felanmälan och beställning av arbeten till vår drift och serviceenhet.

 • Utbyggnad av Ersta diakoni

   Ersta diakoni har sedan ett antal år undersökt möjligheten att bygga ett helt nytt sjukhus på sin egen tomt på Erstaklippan på Södermalm i Stockholm. 

  En modell av det nya sjukhuset finns att se på entréplanet på Ersta diakonis konferenanläggning Erstagatan 1K på Södermalm.

Nyheter

Fler nyheter
 • Ersta diakoni väljer Nyréns arkitektkontor

  Arbetet med att bygga ett nytt sjukhus har nu tagit ett rejält kliv framåt i och med att Ersta diakoni i samråd med Stockholms stad har valt ut Nyréns Arkitektkontors skisser på ett nytt sjukhus som en lösning att arbeta vidare på.

  ”Bedömningsgruppen rekommenderar att Ersta diakoni fortsätter att utveckla Nyréns förslag eftersom det är det förslag som sammantaget bäst motsvarar de ambitioner och förutsättningar som programmet anger när det gäller att ta tillvara och utveckla stadsbyggnadssammanhanget och kulturhistoriska värden, möjligheterna att skapa förutsättningar för en effektiv vårdverksamhet, uttrycka Erstas kärnvärden samt att åstadkomma en byggnad med rimlig teknisk och ekonomisk rationalitet.”