Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

”De skulle inte få vård om inte vi fanns” – Annika och Tomas arbetar i Ersta Pelarbackens mobila sjukvårdsteam

Annika och Tomas på Pelarbacken

Annika Sundholm och Tomas Lehtinen är sjuksköterskor i Ersta Pelarbackens mobila sjukvårdsteam. I teamet arbetar sex personer, förutom sjuksköterskor med olika erfarenhet och bakgrund, även behandlingspedagog och skötare. De arbetar med uppsökande vård för människor som lever i hemlöshet - en verksamhet som är unik i sitt slag. Nu samlar vi in pengar för att kunna investera i en specialinredd skåpbil till det mobila teamet, så att de kan nå fler utsatta människor.

Annika är den sjuksköterskan som har arbetat längst i teamet.

- Som infektionssjuksköterska sedan 80-talet har jag mött vår patientgrupp under hela arbetslivet. Jag tycker om dem. De har en rak kommunikation och ingen dag blir den andra lik när man arbetar med dem. Så jag sökte mig till Hållpunkt, en läkarmottagning för hemlösa. När Pelarbacken startade 2010 började jag här och har arbetat i det mobila teamet de senaste åren. 

Tomas arbetade tidigare inom akutpsykiatrin. Till det mobila sjukvårdsteamet kom han 2014.

- Jag blev tipsad av en tidigare kollega om Pelarbacken för att hon trodde att det skulle passa mig och att jag skulle trivas här. Hon hade helt rätt i det.   

Mobila sjukvårdsteamet - viktig del av Ersta Pelarbackens vårdcentral för hemlösa

På Ersta Pelarbackens vårdcentral finns distriktssjukvård, psykiatrisk öppenvård, psykolog, beroende-, tand- och fotvård. Allt samlat under ett och samma tak. De olika disciplinerna arbetar nära och handleder varandra för att patienterna ska få den bästa vården. 

Det mobila teamet har en viktig roll i Pelarbackens arbete. En del patienter skulle aldrig ta sig till vårdcentralen utan dem och en del patienter som tagit sig dit klarar av olika anledningar inte av att fortsätta sina behandlingar och slutar komma. Då kan det mobila teamet ändå fortsätta följa dem, hålla koll på vad som händer och se till att de får vård när det behövs. 

På förmiddagarna har teamet fasta mottagningstider på härbärgen och dagverksamheter efter överenskommelse och behov. Eftermiddagarna består av uppföljningsarbete och till att agera stöd till personal på härbärgen när något händer med de boende där.

- Personalen på härbärgena är oftast inte sjukvårdsutbildade, berättar Annika och Tomas. Vi kan ge dem rådgivning när någon är sjuk, skadar sig eller kan behöva hjälp på annat sätt. Vi har ett bra samarbete med dem.

Att leva i hemlöshet är på många sätt kaosartat

Det är inte ovanligt att patienterna har både fysiska åkommor och psykiatriska problem kombinerat med ett beroende. Många har också levt utanför det vanliga samhället så länge att de har svårt att veta hur de ska göra för att få hjälp när de blir skadade eller sjuka. Förutom samarbetet med härbärgen och dagverksamheter kan det mobila teamet söka upp dem där de finns och vårda så mycket som möjligt på plats. Även läkare och psykiatriker är regelbundet med ute på fältet.

- Det är sådan misär och tufft i många av de miljöer vi besöker, berättar Annika, och det är en grupp som sannolikt inte skulle få vård om vi inte fanns.

- Det är mycket som är illa. Men vi kan hjälpa där ingen annan gör det, säger Tomas.

Båda är överens om att en viktig drivkraft i arbetet är att människor som lever i hemlöshet också ska få vård, som alla andra i samhället. 

- Den här gruppen människor kräver särskilda kunskaper och insatser. Vi behöver vara flexibla och problemlösande. Då kan vi ge dem vård på deras villkor och det kan skapa förändring i deras liv, avslutar de. 

Var med och bidra till en livsviktig sjukvårdsbil

För att kunna göra mer och nå fler ska den mobila sjukvårdsverksamheten utökas med en specialinredd skåpbil som gör det möjligt för teamet att komma ut i områden där undersökningar måste göras i fordonet, till exempel boplatser utanför Stockholm. Det gör att teamet kan nå de mest behövande på ett annat sätt än tidigare och genomföra undersökningar direkt på plats. Dessutom blir det en bättre arbetsmiljö för sjukvårdarna. Idag finns ingen motsvarande vård i Stockholm. 

Du kan hjälpa till. 

| Fler

Kontakt

Givarservice
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 60 94
@ givarservice