Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

PuL och Internet

Publicering på Internet behandlas inte särskilt i Personuppgiftslagen (PuL). De generella reglerna för publicering av personuppgifter gäller dock även internetpublicering.

I löpande text på en webbsida är det i princip alltid tillåtet att publicera personuppgifter så länge informationen inte är kränkande. Vid varje tillfälle måste man således göra en samlad bedömning av informationens känslighet, syftet och spridningen och utifrån detta bedöma publiceringens konsekvenser. Avvägning mellan den enskildes behov av privatliv och allmänhetens intresse, får göras vid varje enskilt tillfälle.

Samtycke

Anställdas kontaktinformation såsom namn, befattning, telefonnummer och liknande kan vanligtvis publiceras på en hemsida utan samtycke från den registrerade.

Foton på Internet

Ett foto är att betrakta som personuppgift, även om inga namn nämns i samband med bilden och enstaka bilder betraktas som ostrukturerat material. I och med att personen kan identifieras, finns risk för att kränkning kan uppstå. Vid publicering av foton på vår hemsida, erstadiakoni.se, inhämtar vi därför alltid samtycke från den person som fotograferas för detta syfte.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 20
@ personuppgiftsombud

Personuppgiftsombud
Madeleine Nilsén