Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Kvalitetsregister

I samband med att du som patient genomgår en operation på Ersta sjukhus registreras ingreppet i ett så kallat Kvalitetsregister. Registret kan vara ett nationellt register eller ett register uppbyggt för användning enbart på Ersta sjukhus.

Samtliga uppgifter som registreras hanteras i enlighet med sekretesslagen, men också patientdatalagen och personuppgiftslagen. Du har rätt att inte bli registrerad. Tala med din läkare.

Registren stödjer oss i arbetet med systematisk kvalitetsförbättring genom uppföljning och granskning av våra verksamheters resultat. Genom registren har vi också möjlighet att ta del av andra sjukhus erfarenheter och kunna jämföra oss med andra.

Nationella register

Ett antal av de stora nationella kvalitetsregistren har funnits i mer än 20 år. Uppgifter som registreras är problem/diagnos, behandling och resultat men allt fler register innehåller även information om patientupplevd kvalitet och livskvalitet.

För mer information besök Nationella kvalitetsregister.

Ersta diakoni-specifika register

Utöver de nationella kvalitetsregistren har vi på Ersta sjukhus även egna register för diagnoser som inte ligger inom de nationella registren.

För mer information kontakta din läkare.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 20
@ personuppgiftsombud

Personuppgiftsombud
Madeleine Nilsén