Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Biobanken

När du besöker vårt sjukhus får du i samband med behandling ofta lämna prover av olika slag, till exempel blod, cell- och vävnadsprover. Om du deltar i ett forskningsprojekt kommer du att informeras om vilka prov som ingår i den aktuella studien.

Prover som ska sparas längre än två månader registreras och förvaras i en så kalld biobank. Dessa prover kan knytas till personen som lämnat provet. Andra prover är rutinprover som analyseras inom två månader. Dessa prover registreras inte förrän efter analys och beslut om fortsatt förvaring.

Varför sparar vi prover?

Prover som sparas i en biobank används dels för din egen vård, för till exempel jämförelse av analyssvar före och efter behandling samt vid eventuellt återfall i sjukdom. Det ger oss som vårdgivare möjlighet att ställa en säkrare diagnos för korrekt behandling.

Prover sparas också i forskningssyfte och ger möjlighet att jämföra stora mängder prover med kompletterande information om sjukdomsutveckling och behandlingsresultat. Prover sparade i en biobank kan också användas för utveckling av nya behandlings- och arbetsmetoder samt undervisning.

Samtycke och säkerhet

Enligt lagen om biobanker måste du samtycka till att dina prover sparas i en biobank. Du bestämmer också hur provet får användas, till exempel endast för din egen vård och behandling eller också till andra ändamål som forskning och utbildning. Ett samtycke kan alltid ändras i efterhand med begäran om att ditt/dina prover ska kasseras. I forskningsprojekt kommer ditt samtycke att vara skriftligt.

Alla sparade prover förvaras avskiljt från dina personuppgifter och får därför en särskild kod. För att kunna identifiera personen som lämnat provet krävs en kodnyckel och för att få tillgång till en sådan krävs särskilt tillstånd.

Mer information

Om du har frågor kring biobank och hantering av dina prover, kontakta gärna din läkare. Ytterligare information hittar du också på biobankssverige.se och 1177 Vårdguiden.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 20
@ personuppgiftsombud

Personuppgiftsombud
Madeleine Nilsén