Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta hemtjänst i Tyresö

Hemtjänst finns till för dig som vill bo kvar hemma, även om du behöver hjälp. Vi utför biståndsbedömda tjänster och tilläggstjänster som vi anpassar efter dina behov och önskemål. Våra tjänster är öppna för alla, oavsett ålder.

Vi prioriterar kontinuitet

Hos oss får du en egen kontaktperson som ansvarar för det mesta som rör dig och som ser till att din hemtjänst anpassas efter dina behov och önskemål. 

Utifrån ditt biståndsbeslut planerar vi din omsorg tillsammans med dig och lägger upp en individuell plan för hur din hjälp ska utföras. Upplevelsen av kontinuitet, närhet och trygghet är viktigt och vi försöker i möjligaste mån begränsa antalet personer som deltar i omvårdnaden av dig. 

Våra medarbetare

En förutsättning för att du ska känna dig nöjd är engagerad och kompetent personal, därför väljer vi våra medarbetare med stor omsorg. Våra medarbetare har bred kompetens med omfattande erfarenhet av äldreomsorg, Åtta medarbetare från Ersta hemtjänst har mottagit Silviahemmets certifikat för kunskap om god demensvård vid en ceremoni tidigare i år med HM Drottning Silvia.
Vi satsar på kontinuerlig vidareutbildning och tar fram kompetensutvecklingsplaner för varje enskild medarbetare. Alla medarbetare har tystnadsplikt enligt sekretesslagen, detta gäller även efter att de lämnat företaget. 

 

Silviacertifiering

Vår kvalitet

En gång per år genomför vi en kvalitetsmätning i syfte att mäta hur nöjd du som hemtjänsttagare är med våra tjänster. Vi ser dina synpunkter och eventuella klagomål som hjälp till att förbättra och utveckla våra tjänster.

Hur får jag hemtjänst?

Tyresö har ett kundvalssystem som innebär att du väljer vilken vårdentreprenör som utför din hemtjänst. För att få hemtjänst krävs ett biståndsbeslut från Tyresö kommun, ring Tyresö kommun på telefonnummer 08-606 76 00. En handläggare utreder tillsammans med dig vad du behöver hjälp med, därefter har du möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna hemma hos dig. Oavsett vilken utförare du väljer betalar du samma avgift till kommunen, vi kan alltså inte konkurrera om priset – bara om kvaliteten på omsorgen. Om du inte är nöjd med hemtjänsten kan du när som helst byta utförare.

| Fler

Kontakt

Ersta hemtjänst Tyresö
Poseidons Torg 1B
136 46 Handen
Telefon: 08- 714 60 36

 

Tf verksamhetschef
Carina Johnsson
Telefon 08-714 60 36