Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta hemtjänst i Österåker

Du som bor i Österåker och är beviljad hemtjänst kan välja vilken utförare du vill ha. Vi på Ersta hemtjänst vill gärna vara den som hjälper dig. Vi sätter alltid dig och dina behov främst – därför är bred kompetens bland våra medarbetare och hög kvalitet på våra tjänster självklara.

Att få hemtjänst innebär att du får hjälp och stöd i din vardag, det kan till exempel vara hjälp med tvätt, matinköp, städning och personlig omvårdnad. Du som är 65 år eller äldre och är beviljad hemtjänst kan välja själv vem du vill ska hjälpa dig. Oavsett vem du väljer betalar du samma avgift till kommunen.

Vi prioriterar kontinuitet

Hos oss får du en egen kontaktperson som ansvarar för det mesta som rör dig och som ser till att din hemtjänst anpassas efter dina behov och önskemål. Vi arbetar i mindre kontaktteam så att både du som kund och våra medarbetare får kontinuitet i vardagen, plus att ni har en bättre chans att lära känna varandra.

Utifrån ditt biståndsbeslut planerar vi din omsorg tillsammans med dig och lägger upp en individuell plan för hur din hjälp ska utföras. Upplevelsen av kontinuitet, närhet och trygghet är viktigt och vi försöker i möjligaste mån begränsa antalet personer som deltar i din omvårdnad. Vi lägger även stor vikt vid att hålla tiden.

Våra medarbetare

En förutsättning för att du ska känna dig nöjd är engagerad och kompetent personal, därför väljer vi våra medarbetare med stor omsorg. Vi satsar på kontinuerlig vidareutbildning och tar fram kompetensutvecklingsplaner för varje enskild medarbetare. Våra medarbetare har tystnadsplikt enligt sekretesslagen.

Vår kvalitet

En gång per år genomför vi en kvalitetsmätning i syfte att mäta hur nöjd du som hemtjänsttagare är med våra tjänster. Vi ser dina synpunkter och eventuella klagomål som hjälp till att förbättra och utveckla våra tjänster.

Du är alltid välkommen att framföra dina synpunkter till oss, vare sig du framför dem själv eller via närstående.

Tilläggstjänster

Vill du ha mer hjälp än vad ditt biståndsbeslut beviljar? Då erbjuder vi hushållsnära tjänster med rut-avdrag. Allt från städning till ledsagning och pyntning inför storhelger. Du betalar bara halva arbetskostnaden inklusive moms när du köper hushållsnära tjänster – en skattereduktion för husarbeten gäller för inköp på upp till 50 000 kr per person och år.

Hur får jag hemtjänst?

Österåker har ett kundvalssystem som innebär att du väljer vilken vårdentreprenör som utför din hemtjänst. För att få hemtjänst krävs ett biståndsbeslut från Österåker kommun, ring biståndsenheten på telefonnummer 08-540 810 00. En handläggare utreder tillsammans med dig vad du behöver hjälp med, därefter har du möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna hemma hos dig. Oavsett vilken utförare du väljer betalar du samma avgift till kommunen, vi kan alltså inte konkurrera om priset – bara om kvaliteten på omsorgen. Om du inte är nöjd med hemtjänsten kan du när som helst byta utförare.

| Fler

Kontakt

Ersta hemtjänst Österåker
Bergavägen 22A
184 30 Åkersberga

Telefon 08-580 208 02

Hemtjänst
Telefon 08-714 60 42

Rut-tjänster
Telefon 070-340 86 40

Kontaktperson Gruppchef

 Irene Gustavsson 072-238 35 05


Samordnare Magnus Eriksson 070-381 99 30
Samordnare Neringa Dunskiene 0722-380 825

 @osterakerhemtjanst