Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta hemtjänst i Haninge

Hemtjänst finns till för dig som vill bo kvar hemma, även om du behöver hjälp. Vi utför biståndsbedömda tjänster och tilläggstjänster som vi anpassar efter dina behov och önskemål. Våra tjänster är öppna för alla, oavsett ålder.

Vi prioriterar kontinuitet

Hos oss får du en egen kontaktperson som ansvarar för det mesta som rör dig och som ser till att din hemtjänst anpassas efter dina behov och önskemål.

Utifrån ditt biståndsbeslut planerar vi din omsorg tillsammans med dig och lägger upp en individuell plan för hur din hjälp ska utföras. Upplevelsen av kontinuitet, närhet och trygghet är viktigt och vi försöker i möjligaste mån begränsa antalet personer som deltar i omvårdnaden av dig.

Våra medarbetare

En förutsättning för att du ska känna dig nöjd är engagerad och kompetent personal, därför väljer vi våra medarbetare med stor omsorg. Våra medarbetare har tystnadsplikt enligt sekretesslagen, detta gäller även efter att de lämnat företaget.

Vår kvalitet

En gång per år genomför vi en kvalitetsmätning i syfte att mäta hur nöjd du som hemtjänsttagare är med våra tjänster. Vi ser dina synpunkter och eventuella klagomål som hjälp till att förbättra och utveckla våra tjänster.

Tilläggstjänster

Vill du ha mer hjälp än vad ditt biståndsbeslut beviljar? Då erbjuder vi hushållsnära tjänster med rut-avdrag. Allt från städning till ledsagning och pyntning inför storhelger. Du betalar bara halva arbetskostnaden inklusive moms när du köper hushållsnära tjänster – en skattereduktion för husarbeten gäller för inköp på upp till 50 000 kr per person och år.

Hur får jag hemtjänst?

Haninge har ett kundvalssystem som innebär att du väljer vilken vårdentreprenör som utför din hemtjänst. För att få hemtjänst krävs ett biståndsbeslut från Haninge kommun, ring Haninge kommun på telefonnummer 08-578 29 100. En handläggare utreder tillsammans med dig vad du behöver hjälp med. Oavsett vilken utförare du väljer betalar du samma avgift till kommunen, vi kan alltså inte konkurrera om priset – bara om kvaliteten på omsorgen. Om du inte är nöjd med hemtjänsten kan du när som helst byta utförare.

| Fler

Kontakt

Ersta hemtjänst Haninge
Poseidons Torg 1B
136 46 Handen

Verksamhetschef
Tf Carina Johnsson
Telefon 08-714 60 33

Gruppchef
Tf Yvonne Olsson
Telefon 08-714 60 35

 

@haningehemtjanst