Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta Lukasgården

Barn och ungdomar som kommer ensamma till Sverige har rätt till trygghet och stöd att leva ett normalt vardagsliv med skola, fritidsintressen och vänner under sin första tid. Ersta Lukasgården skapar tillit till den egna förmågan och introducerar till det svenska samhället, vilket ger varje ungdom hopp om en god framtid.

Verksamheten vid Lukasgården kommer att avslutas då avtalet med Nacka kommun löper ut den 31 maj 2018.

 • För framtiden

  Tiden då asylprocessen pågår är oviss och kan ta lång tid. Det är viktigt att ungdomarna får möjlighet att förbereda sig för ett självständigt vuxenliv oavsett om det kommer bli i Sverige eller någon annanstans.

 • Boende

  Vårt boende är bemannat dygnet runt, alla dagar i veckan, med för uppgifter utbildad personal.

 • Kontakt

  Kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

  Telefon 08-714 61 00

  E-post info@erstadiakoni.se