Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Att möta och stärka människor i samhällets utkant

Ida Östlund, Erstabacken

Intervju med Ida Östlund, kurator på Erstabacken.

Ida Östlund är kurator på Erstabacken där kvinnor och män som lever i hemlöshet och är svårt sjuka får vård och ett tillfälligt boende. Verksamheten, som är i unik i Europa, har funnits i elva år. 

De som kommer till Erstabacken har ofta en komplex problematik förutom en svår sjukdom. Många som lever i hemlöshet har problem med missbruk och/eller psykiatriska problem. En bakgrund med kriminalitet är inte heller ovanlig. På Erstabacken finns personal med erfarenhet och kompetens att möta dem och anpassa vården efter deras individuella behov. Här kombineras medicinsk vård och sociala insatser. I augusti förra året startade ett nytt projekt för att stärka de boende ytterligare.

- Vi hade sett att de boendes behov av sociala insatser i princip var lika stort som av medicinska, men det återspeglades inte i själva arbetet där tyngdpunkten låg på de medicinska insatserna. I det nya projektet har det stödjande och motiverande arbetet fått ta mer plats, berättar Ida Östlund. Många av de som kommer hit har ett aktivt missbruk och genom projektet vill vi bland annat hjälpa till att minska missbruksfrekvensen.

Genom att erbjuda alternativa aktiviteter arbetar Erstabacken med att ge de boende verktyg som stärker självkänslan och självförtroendet. Den boendes egen delaktighet, vilja och deras önskemål tas tillvara genom boendemöten varje fredag där man diskuterar vad som planeras till veckan efter. 

För att dagrummet skulle bli mer inbjudande har det möblerats om, är ljusare och har fler kreativa material på plats. - Det är viktigt att det är ett rum som de boende vill vara i, där det alltid finns tillgång till aktiviteter. Det ska inte bara vara ett rum för tv-tittande. Idag är halva rummet alltid avsatt för skapande och vi har anslagstavlor där vi sätter upp de boendes alster. En särskild behandlingspedagog, Anna Larsson, har anställts i projektet, vilket möjliggör mer aktiv tid med de boende, säger Ida Östlund. 

- I skapandet används kunskap och färdigheter som de boende har. En person som varit på sjön kan lära ut knopar, någon annan kanske kan brodera och visar hur man gör, berättar Ida vidare. Det är viktigt. De får känna att de har en annan identitet – den som kan något, den som kan lära ut. Samtidigt blir det naturliga möten mellan människor och samtal om annat än de annars skulle prata om. 

Regelbundna sociala aktiviteter gör att de boende har lättare att komma upp på morgonen. När det händer saker i rummet kommer folk dit. Det gör att de vill vara kvar och kan bygga relationer istället för att söka sig utanför Erstabacken, till gamla kontakter, under dagarna. 

Många av de boende på Erstabacken har levt så länge utanför det vanliga samhället att det har svårt att förstå hur det fungerar. De får därför hjälp med viktiga kontakter. Personalen följer till exempel med dem till banken, socialkontor och andra möten.  

Tillsammans gör man också utflykter, till exempel för att äta lunch på restaurang eller gå på bio. Det ger social träning. Bara att åka tunnelbana eller buss kan vara en stor sak om man inte har gjort det på länge. Projektet möjliggör också mer tid för promenader och fikastunder en och en med personal, för att öva på att vara ut i vanliga vardagssituationer. Det skapar andra samtalsämnen och väcker minnen från förr.  

De stödsamtal som görs med alla boende anpassas alltid efter dem, deras behov och förutsättningar. De kan ske regelbundet och planeras in varje vecka, eller så tas de vid behov. 

- Att leva utan en plats att kalla ett hem gör att människorna som kommer hit lever för stunden. Det är viktigt att vi kan fånga dem i rätt ögonblick. En stor del av vårt arbeta handlar om just det, att möta dem där de är och inte där vi vill eller önskar att de ska vara. Vi måste anpassa vårt arbete så att vi inte tar för stora steg för snabbt, eller vill för mycket. De ska inte behöva känna sig som en besvikelse. Det har de gjort och gör så ofta ändå, förklarar Ida Östlund. Målet är att allt ska vara lite bättre när de lämnar oss, bättre än innan de kom hit.

Redan efter ett drygt halvår märker personalen positiva effekter av projektet.
- När många kan arbeta samlat kring en person blir det en bättre helhet i arbetet. Vi har lyckats med att få ihop olika delar i livet för fler personer genom bättre samarbeten internt och genom att etablera bättre kontakter med externa verksamheter. Det blir tydligare för de boende vilka som tar vid när det är dags att lämna Erstabacken, säger Ida. Det nya projektet har inneburit att dagarna blir mer innehållsrika och det skapar ett större lugn på avdelningen och en bättre sammanhållning. De boende tar fler egna initiativ – de vill måla, rita eller gå på bio – det hade inte kommit av sig själv innan det här projektet.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni